+31 6 27185549 info@marcelvandieren.com

Marcel van Dieren

Life coach

Lifecoaching

voor podiumkunstenaars

Vanuit mijn ervaring als zanger, theaterman en leraar werk ik, Marcel van Dieren, als persoonlijke begeleider en coach voor artiesten. Ik kan helpen balans te vinden op, achter en buiten het podium. Als ervaringsdeskundige help ik podiumkunstenaars bij hun levensvragen, ik ben vertrouwenspersoon, sparringpartner en emotioneel ondersteuner. Ook bij de zakelijke kant van het artiestenvak kan ik ondersteuning bieden. Met jarenlange ervaring als freelancer in de kunsten, veelal als zzp’er maar ook in loondienst, kan ik helpen bij de belangrijkste aspecten van de voor veel kunstenaars zo lastige en onbekende kant van het werkveld.

Waarom is Levenscoach bij uitstek geschikt voor (podium)kunstenaars?

Er zijn verschillende fases in de loop van een artiestenloopbaan. De vakstudie, de fase van talent en ontwikkeling en later de momenten waarop iemand voor bepalende keuzes komt te staan. Ik ken het artiestenleven met al zijn ups en downs en ik wil graag mijn ervaring delen, mensen helpen met hun problemen om te gaan en een balans te vinden tussen werk en privé. De cultuursector en het werk op en rond het podium is dynamisch en ingewikkeld en vergt veel kennis en kunde van de artiest. Ik heb het vertrouwen dat ik veel ondersteuning kan bieden, mensen kan helpen om goed in hun kracht te staan en hun levensgeluk te vergroten.

Lifecoaching

Voor leidinggevenden en andere “artiestenrelaties”

Ook voor diegenen die zelf geen podiumkunstenaar zijn maar er wel dagelijks mee te maken hebben kan coaching een toegevoegde waarde hebben. Het omgaan met (de problemen van) de uitvoerende artiest kan veel valkuilen en relationele of motivatieproblemen met zich meebrengen. Of je nu intendant, artistiek of zakelijk leider, dirigent, regisseur of impresario bent. Als vertrouwenspersoon kan ik je helpen gevoelig te worden voor de bijzondere relatie met uitvoerend artiesten!

Lifecoaching

Werkwijze individuele coaching sessies

Individuele coaching sessies

  • In mijn praktijk in Tilburg
  • Online coaching sessies
  • Coaching aan huis (zie prijzen)
  • Coaching traject

Ik pas me aan aan jouw wensen en mogelijkheden: één op één sessies (live of online), samen de natuur in gaan, op de koffie bij jou thuis of in een repetitieruimte…
In overleg is alles mogelijk!

Lifecoaching

In welke situaties kan een persoonlijke levenscoach voor een artiest van toegevoegde waarde zijn?

Hoe kom ik aan werk / audities?

Ik help je bij het opzetten van een plan van aanpak. Waar begin je, wie benader je, hoe stel je je op? En ik coach je in het schrijven van mails en plegen van telefoontjes.

Hoe combineer ik mijn werk en de rust en energie die ik nodig heb voor mijn werk met mijn privéleven/partner/gezin?

Samen gaan we uitvinden waar de knelpunten zitten. Wat is echt een probleem voor je partner/gezinsleden en wat heeft vooral te maken met jouw eigen schuldgevoel? Hoe kun je van de ene kant begrip kweken bij je partner/gezin voor wat jij nodig hebt voor het goed uitoefenen van je vak en van de andere kant jouw tijd zo indelen dat je voldoende tijd en aandacht hebt voor hen?

Doe ik wel genoeg? Moet ik niet altijd meer ondernemen?

Samen gaan we ontdekken wat je nu al doet en hoe je je daarover voelt. We onderzoeken jouw onrust en gevoel van tekortkomen en maken zo nodig samen een plan om voor jou een goede balans te vinden tussen ondernemen en de broodnodige rust en ontspanning.

Op audities heb ik vaak het gevoel dat ik niet voldoende voorbereid ben. Ik moet op korte termijn nieuw werk instuderen en dat dan zo goed mogelijk laten horen. Ik voel dan dat ik niet alles heb kunnen laten zien wat ik in mij heb.

Hoe ga je om met de acceptatie van beperkingen die jou van buitenaf worden opgelegd? Zoals een korte voorbereidingstijd van nieuw repertoire. Of het afwezig zijn van goede inzingtijd, inzingruimte of akoestiek voor een auditie. Wat kun je hierin veranderen zodat je, ondanks die beperkingen, toch zo goed mogelijk kunt presteren? Jouw eigen gevoel is hierin leidend, maar ik kan je helpen bij die balans tussen verandering en acceptatie.

Op het conservatorium ben ik niet genoeg voorbereid op de werkelijkheid van het werkveld als artiest. Ik weet te weinig van het creëren van een netwerk, kansen en audities vinden en ondernemersactiviteiten (het leren hoe je als zzp’er te werk moet gaan, belastingen, facturen, onderhandelingen etc.)!

Vanuit mijn jarenlange ervaring als artiest én ondernemer kan ik je helpen bij het in de vingers krijgen van het runnen van jouw “artiestenbedrijf”. We zoeken samen naar de hulp en tips die jij daarbij nodig hebt en gaan volgens een stapsgewijs plan aan de slag!

In het artiestenvak vind ik het moeilijk om een netwerk en kansen te krijgen. Bovendien speelt vriendjespolitiek een enorm grote rol en daardoor kom je bij sommige instanties zonder netwerk of vol CV maar met diploma sowieso niet binnen.

Ik help je bij het opzetten van een plan van aanpak. Waar begin je, wie benader je, hoe stel je je op? En ik coach je in het schrijven van mails en plegen van telefoontjes.

Ik vind het moeilijk om te ontspannen op een vrije dag als ik weet dat ik de dag erna een concert hebt.

Wat doe je om te ontspannen en hoe vind jij de beste manier om je werk los te laten in je vrije tijd? Samen onderzoeken we wat voor jou het beste werkt en wie of wat je daarbij eventueel kan helpen.

Ik vraag me af of ik dit onregelmatige leven vol ga houden; de afwisseling van nu maakt me veelzijdig maar het is lastig om te blijven focussen. De onregelmatig en onzekerheid maken mij onrustig.

Ik ga met jou vanuit mijn werk- en levenservaring en gebruik makend van mijn “life coachings”-tools op zoek naar de balans tussen de gebieden in jouw leven die op elkaar van invloed zijn. Hoe verhouden werk, familie, partner, vrije tijd, financiën en andere zaken zich tot elkaar en welke (vaak kleine) stappen kun je hierin zetten om meer rust en tevredenheid (of zelfs levensgeluk) te ervaren.

De sfeer onderling met collega's is niet altijd vriendschappelijk, men is altijd zeer kritisch op zichzelf en naar anderen. Er is ook veel “ellebogenwerk’” bij de musici onderling, wat ik vooral aan het begin van mijn carrière als heel moeilijk heb ervaren. Het iemand iets gunnen lijkt niet te bestaan, en ik vond het vak daardoor hard en egoïstisch.

Ik ga met jou onderzoeken hoe graag jij dit vak wilt doen en wat het je waard is. Ben je bereid alle zaken die je moeilijk vind te accepteren omdat je hart bij het artiestenvak ligt? De ultieme vraag dus: is dit vak wel geschikt voor mij? Maar dat beslis je natuurlijk niet zomaar We zetten kleine stappen om je omgang met de moeilijke aspecten aan te pakken en werken toe naar de uiteindelijke vraag of je dit vak al dan niet wilt blijven doen.

Ik ben DJ en reis de hele wereld over om overal plaatjes te draaien. Ik ben succesvol en vind het superleuk, maar het alsmaar van huis zijn en in hotels slapen maakt mij eenzaam en ik heb soms heimwee.

Ook ik heb als operazanger vaak in producties verder van huis gezeten en dan voor korte of langere tijd elders moeten verblijven. De keuzes die je hierin maakt hebben uiteraard consequenties: langdurig in hotels of bij een hospita verblijven kan je eenzaamheid en heimwee opleveren, maar veel op-en-neer reizen is vermoeiend en soms gewoon onmogelijk. Welke keuzes zijn voor jou de beste en hoe zorg je ervoor dat je de eenzaamheid en heimwee verkleint?

Lifecoaching

Met welke andere problemen / vragen kun je bij mij terecht?

Lifecoaching

tarieven

Gratis intake gesprek

Afhankelijk van wat jij nodig hebt bepalen we samen het traject en ontvang je van mij een coachingsplan en een prijsopgave.
Als ik de coaching verzorg op een locatie buiten Tilburg, hanteer ik reiskosten van €0,19 per km.

Online Coaching

1 uur  € 75,-

Prijzen zijn inclusief BTW

Coaching Sessie

1 uur  € 90,-

Traject

10 sessies  € 750,-

Recensie

“Ik heb het geluk gehad om in het begin van mijn carrière, als jong talent opera zanger, met Marcel als mijn collega/opera broer het professionele podium te verkennen.
Als “Young professional” moet je je eigen grenzen verleggen maar niet laten vervagen. Er wordt veel van je gevraagd op allerlei vlakken waar je op het conservatorium geen les in krijgt. In deze nieuwe wereld moet je je weg gaan vinden en af en toe kom je onverwachte en onbekende hordes tegen. Marcel was toen al een stuk verder en kon mij zeer bruikbare adviezen geven en wist aan te geven wanneer anderen grenzen overschreden die ik zelf nog niet gevonden had. Hij is dankzij zijn ervaring en kennis maar ook door zijn geduldige en vriendelijke karakter een rolmodel geworden voor andere (beginnende) Professionele zangers . Hij heeft het geduld om te luisteren en ziet waar jij gecoacht kan worden en wanneer jij beschermd moet worden voor jezelf en voor anderen.

– Jacques de Faber, operazanger

“In deze onzekere tijden kan hij helpen om toch richting te geven in je muzikale carrière en samen na te denken over de mogelijkheden. Het varieert van praktische adviezen om je netwerk uit te breiden, tot mentale
support. Hij hielp mij bijv. meer afstand te nemen van waar ik was en om kritisch naar de situatie te kijken.

– Karina Kambulova, sopraan