+31 6 27185549 info@marcelvandieren.com

Marcel van Dieren

ZorgZanger

ZorgZanger

De zachte kracht van samen zingen

Momenteel volg ik de opleiding tot Zorg-Zanger bij Maartje de Lint. Zij is de oprichtster van Zingen in de Zorg. De opleiding richt zich op het verzorgen van individuele zangsessies bij thuiswonende mensen met dementie of lichte geheugenproblemen.

ZorgZanger

Een individuele zangsessie

Een individuele zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie, voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele thuiszorgmedewerker. Een Zorg-Zanger zingt bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

ZorgZanger

Waarom een individuele zangsessie?

Samen zingen geeft vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’. Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend. Uit alles blijkt dat individuele zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

ZorgZanger

Tarieven

Individuele zangsessie

1 uur  € 75,-

Prijs is inclusief BTW

Vergoedingen uit PGB

Er is een goede kans op vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij overleggen dit graag met u en ondersteunen u met de aanvraag. Wij raden aan om wekelijks een Individuele Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Als de locatie buiten Tilburg ligt, hanteer ik reiskosten van €0,19 per km.